1. DIAVOLO

26 PLN

1. DIAVOLO

sos pomidorowy, mozzarella, szynka, salami napoli, salami pikantne, pieczarki